Utbildning och föreläsningUTBILDNINGEN ”SÄLJANDE REPRESENTATION”


-Hur du lär dig att ha mer utstrålning


Ordet representation kommer från latinets representatio- ”att vara före”. Genom att vara förberedd har du möjlighet att ligga steget före de andra, göra ett bättre intryck på andra men även kunna ta oförutsedda händelser på ett bättre sätt. Du blir då en bra representant för dig, företaget du jobbar på och andra du representerar samt har större möjlighet att påverka hur andra personer känner och reagerar inför dig.


Därför presenteras här utbildningen Säljande representation för er!


Utbildningens omfattning: 3 halvdagar. Det går även att plocka delar av innehållet för en mindre kurs.


Innehåll:

•Påverka dig själv och andra: Kroppsspråk, ordval, speglingar och avtryck.

•Vem är din kund: Kunden, uppdragsgivaren, varumärket, helheten och din roll.

•Skapa en positiv arbetsplats: Uppmärksamhet, aktivt lyssnande, stressorer och friskfaktorer.


Målgrupp: Alla som skapar relationer i sitt jobb, på sin arbetsplats och i sin omvärld.


Mål: Deltagarna ska få ökad medvetenhet och kunskap om vilka signaler de sänder ut och hur man blir säljande i alla situationer.


Syfte: Deltagarna ska efter genomförd utbildning aktivt kunna verka för en mer positiv arbetsplats vilket leder till bättre kundservice och merförsäljning för företaget. 


Upplägg: Teori blandas med praktik där deltagarna är aktiva och själva får träna för att lättare skapa ett bestående positivt intryck av sig själva och därigenom de företag de representerar.
INSPIRATION

  • "Baka din egen chokladmuffins"          - en föreläsning om tankens kraft
  • "Skapa en service över förväntan!"
  • "Friskfaktorer på din arbetsplats"